dek62 GAT เชื่อมโยง ข้อสอบ GAT ครูพี่โบว์ รูปแบบข้อสอบ เทคนิคการสอบ

เทคนิคการสอบ GAT เชื่อมโยง – 150 คะแนนเต็ม ไม่ยากอย่างที่คิด

Home / GAT/PAT / เทคนิคการสอบ GAT เชื่อมโยง – 150 คะแนนเต็ม ไม่ยากอย่างที่คิด

หลังจากเลื่อนวันสอบ GAT PAT เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 กระแสตื่นตัวในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาฮือฮาอีกครั้ง เพราะ GAT/PAT ถือเป็นสนามสอบกลางสนามแรกของ DEK62 ที่จะต้องใช้คะแนนส่วนนี้เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระบบ TCAS

เทคนิคการสอบ GAT เชื่อมโยง

ในที่นี้ครูพี่โบว์จะขอพูดถึงเฉพาะข้อสอบ GAT ที่หลายคณะใช้คะแนนส่วนนี้เป็นหลักในการยื่นคะแนนในรอบต่าง ๆ ของระบบ TCAS แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเทคนิคการทำข้อสอบ GAT วันนี้ครูพี่โบว์จะมาอธิบายรูปแบบของข้อสอบ GAT เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจให้น้อง ๆ ทุกคนค่ะ

รูปแบบของข้อสอบ GAT

GAT (General Aptitude Test) หรือวิชาความถนัดทั่วไป เป็นหนึ่งในรูปแบบการทดสอบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การทดสอบในรูปแบบนี้แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

– GAT เชื่อมโยง หรือ GAT ไทย คือ ข้อสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งข้อสอบนี้วัดจากการอ่านบทความ และพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อความที่กำหนดให้

– GAT ภาษาอังกฤษ หรือ GAT ENG คือ ข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Speaking and Conversation, Vocabulary, Structure and Writing, Reading Comprehension

GAT ความถนัดทั่วไปทั้ง 2 ส่วน มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง GAT ภาษาอังกฤษก็จะมีรูปแบบเหมือนการทำข้อสอบทั่วไป

แต่ GAT ไทย หรือ GAT เชื่อมโยงจะมีรูปแบบพิเศษ คือ น้องจะต้องอ่านบทความที่มีจำนวนย่อหน้าประมาณ 4-6 ย่อหน้า และจะต้องจัดลำดับความสัมพันธ์ของข้อความที่โจทย์กำหนด แล้วนำมาสร้างแผนภาพให้ทุกข้อความมีความสัมพันธ์กัน สุดท้ายจะต้องนำแผนภาพความสัมพันธ์ร่างเป็นรหัสคำตอบตามกำหนด (ดังภาพตัวอย่าง)

ภาพตัวอย่าง การสอบ GAT เชื่อมโยง

เทคนิคการสอบ GAT เชื่อมโยง

ถึงแม้ GAT เชื่อมโยงจะมีรูปแบบใหม่ ที่เราอาจไม่คุ้นเคยและไม่คุ้นตามาก่อน แต่เชื่อครูพี่โบว์เถอะค่ะ ถ้าเรารู้เทคนิคและได้ฝึกฝนทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยงอย่างสม่ำเสมอ 150 คะแนนเต็ม ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ … เริ่มฝึกวันนี้ก็ยังไม่สายน้า ครูพี่โบว์เอาใจช่วยนะคะ …

ด้วยรัก ครูพี่โบว์

SEEME.ME : KruBow

บทความแนะนำ