ข้อสอบ O-NET คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6 #1

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6 #1

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S กว่า 345 คำ ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S #1

ลำดับที่ / คำศัพท์ / ความหมาย

1 sabotage = การก่อวินาศกรรม, การลอบทำลาย
2 sac = ถุง
3 sacrifice = สังเวย, บวงสรวง, สละ, เสียสละ, พลี
4 sadness = ความเศร้า, ความเสียใจ, ความโทมนัส
5 Sagittarius = กลุ่มดาวม้ามีหน้าเป็นคน

6 sailor = กะลาสีเรือ
7 sake = ประโยชน์, จุดมุ่งหมาย
8 salesclerk = พนักงานขายในร้านค้า
9 salesperson = พนักงานขาย
10 saliva = น้ำลาย

11 sallow = ซีดเซียว
12 salmon = ปลาแซลมอนใช้เป็นอาหาร
13 saloon = ร้านเหล้า, โรงเตี้ยม, ห้องโถงใหญ่ใช้รับรองแขก
14 sanctuary = สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, ที่หลบภัย
15 sandstone = หินทราย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

16 sap = น้ำเลี้ยง, น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้
17 sapling = ต้นไม้อ่อน, หน่อต้นไม้
18 satellite = ดาวบริวาร, บริวาร
19 satire = การเหน็บแนม, การเสียดสี
20 satirical = เสียดสี, เปรียบเปรย, เหน็บแหนม, ถากถาง

21 satisfaction = ความพอใจ, การทำให้พอใจ
22 satisfied = พอใจ, แน่ใจ, สนใจ
23 saucer = ชามรองถ้วย
24 sausage = ไส้กรอก
25 scalene = (รูปกรวย) มีแกนเอียงไปที่ฐาน, (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน

sculptor = ประติมากร, ช่างปั้น

sculptor = ประติมากร, ช่างปั้น

26 scandal = เหตุการณ์อื้อฉาว, เรื่องน่าอาย, เรื่องน่าอัปยศ
27 scan = มองกวาด, ดูผ่านๆ ตา
28 scarcity = ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ
29 scarves = ผ้าพันคอชนิดยาว, เน็คไท, ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี
30 scatter = ทำให้กระจัดกระจายไป, ทำให้แพร่ไป

31 scenery = ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ
32 scent = กลิ่น, กลิ่นสาบ, กลิ่นเฉพาะ, น้ำหอม
33 schedule = รายการ, หมายกำหนดการ
34 scheme = รายการ, แผนการ
35 scholarship = ความเป็นนักวิชาการ, ทุนการศึกษา

36 science fiction = นวนิยายวิทยาศาสตร์
37 scientific = เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
38 scorpion = แมงป่อง
39 scour = ขัดให้สะอาด, ถูจนสะอาด
40 scram = การจากไปอย่างรวดเร็ว, การหยุดชะงัก

41 scramble = ปีนป่าย, ตะกาย, ช่วงชิง
42 scrapbook = สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่นๆ
43 scratch = ขูด, ขีด, เกา, ข่วน
44 screenplay = บทภาพยนตร์
45 scruple = ศีลธรรม, จรรยา, จำนวนน้อยมาก

46 sculptor = ประติมากร, ช่างปั้น
47 seagull = นกนางนวล
48 seal = ปิดผนึก, ประทับตรา
49 search = ค้นหา, สำรวจ
50 seashore = ชายฝั่งทะเล

51 seaside = ชายทะเล, ชายหาด
52 secondary = เป็นที่สอง, เป็นรอง
53 secret = ลับ, เป็นความลับ, เร้นลับ
54 secretary = เลขานุการ
55 secretive = ไม่พูด, แอบแฝง, ลับๆล่อๆ

56 secret = ความลับ, ความลึกลับ
57 section = แผนก, หมู่
58 secure = ไม่มีกังวล, แน่นอน, ปลอดภัย
59 securely = อย่างมั่นคง, อย่างมั่นใจ
60 seldom = ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นานๆ ครั้ง, หายาก

61 selection = การเลือก, การคัดเลือก
62 self-indulgent = ตามใจตัวเอง,ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง
63 selfish = เห็นแก่ตัว, เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
64 semantic = การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความหมายของคำ
65 semester = ภาคการศึกษา

66 seminar = การประชุมสัมมนา
67 sensation = ความรู้สึกทางกายภาพ, ความรู้สึกในจิตใจหรือร่างกาย
68 sensible = มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ
69 sensitive = ไวต่อความรู้สึก, รู้สึกได้ง่าย
70 separately = แยกออก, แบ่งสรร

 seaside = ชายทะเล, ชายหาด

seaside = ชายทะเล, ชายหาด

71 sequel = ผลที่ตามมา, เรื่องต่อเนื่อง
72 sequence = การต่อเนื่องกัน, ลำดับเหตุการณ์
73 serve up = จัดหาให้
74 session = การประชุม
75 set off = เริ่มต้นออกเดินทาง, ส่งเสริม, สนับสนุน, แหย่

76 set up = สร้างขึ้น, ตั้งขึ้น
77 settle down = สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก
78 severe = เข้มงวด, โหด, เคร่งครัด
79 sew = เย็บ, เย็บผ้า
80 sexually = เกี่ยวกับเพศ

81 shake = ทำให้สั่น, เขย่า
82 shame = ความอับอาย, ความละอายใจ, ความสบายหน้า
83 shape = รูปร่าง, รูปทรง, รูปพรรณสัณฐาน
84 sharp = คม, ชัด, เฉียบแหลม
85 sharply = อย่างชัดเจน, อย่างฉลาด

86 sheer = เต็มที่, ที่สุด, ที่เดียว
87 shelter = ที่กำบัง, ที่ลี้ภัย, ที่พักอาศัย
88 shift = เคลื่อน, เลื่อน, ยักย้าย, ผลัก
89 shiny = ซึ่งเป็นมันเงา, สุกใส
90 shipwreck = การทำลายเรือ, การสูญเสียเรือ

91 shoal = ที่ตื้นในน้ำ, ฝูง, ฝูงปลาหรือฝูงสัตว์น้ำ
92 shore = ฝั่ง, ฝั่งทะเล, ประเทศ
93 shortage = ความขาดแคลน
94 shorten = ทำให้สั้นลงหรือลดลง
95 show-off = ทำให้(บางสิ่ง)โดดเด่น

simply = ง่ายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ

96 shred = เศษผ้าหรือกระดาษเป็นแถบเรียบยาว
97 shrink = หดตัว, ย่น, เหี่ยว
98 shuttle = กระสวยเครื่องทอผ้า, กระสวยเครื่องจักร
99 shy = อาย, ขี้อาย
100 sidewalk = ทางเท้า, บาทวิถี

101 siesta = การงีบหลับตอนเที่ยง
102 sightseeing = การเที่ยวชม, การเยี่ยมชม
103 sightseer = ผู้เที่ยวชม, ผู้เยี่ยมชม
104 signal = สัญญาณ, เครื่องหมาย
105 signature = ลายเซ็น, ลายมือชื่อ, การเซ็นชื่อ, สัญญาณ

106 significant = แพร่หลาย, เห็นได้ชัด
107 silicon = ธาตุอโลหะชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ , ซิลิโคน
108 similar = คล้ายคลึง, เหมือน
109 similarity = ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน
110 simply = ง่ายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ

111 simultaneously = ในเวลาเดียวกัน
112 sincerely = อย่างจริงใจ, อย่างใจซื่อ, อย่างแท้จริง
113 singer = นักร้อง
114 sink = จม, ต่ำลง, ตก
115 sitcom = เรื่องตลก, ละครตลก

116 site = ตำแหน่ง, สถานที่, จุด, ที่ตั้ง
117 situation = สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่
118 skeleton = โครงสร้างของกระดูก
119 skeptic = ผู้สงสัย
120 skill = ความเชี่ยวชาญ, ทักษะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

121 skim = อ่านหรือมองผ่านอย่างรวดเร็ว
122 skull = หัวกะโหลก
123 skylight = เส้นขอบฟ้า, ขอบฟ้า
124 skyscraper = ตึกสูงมาก, อาคารสูง
125 slam = ปิดดังปัง, ขว้าง, เหวี่ยง,กระแทก

126 slap = ตบ, ฟาด
127 sleek = ลื่น, เรียบ, เป็นมัน, อ่อนนิ่ม
128 sleepy = ง่วงนอน
129 sleeve = แขนเสื้อ
130 slice = เฉือนออกเป็นแผ่นบางๆ

131 slightly = อย่างเล็กน้อย
132 slip = ลื่นไถล, ทำให้ไถลไป
133 slipper = รองเท้าแตะ
134 slippery = ลื่น, เจ้าเล่ห์, เชื่อไม่ได้
135 slow down = แล่นช้าลง

space = อวกาศ

136 slumber = งีบหลับ, สัปโงก, นอนหลับ, อยู่เฉยๆ
137 slump = ตกต่ำมาก, ฮวบลง, ซบเซา
138 sly = ฉลาดแกมโกง, ซึ่งแอบทำ
139 smell = ได้กลิ่น, ส่งกลิ่น, มีกลิ่น
140 smuggle = ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย

141 snaky = เหมือนงู, ร้าย
142 snatcher = ผู้ฉกฉวย, ผู้คว้า
143 sneaker = รองเท้าส้นยางหรือพลาสติก, รองเท้าผ้าใบส้นยาง, รองเท้าทัศนาจร
144 sneeze = จาม
145 snout = ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์

146 so-called = ดังกล่าว, เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
147 sociable = ชอบเข้าสังคม
148 software = โปรแกรมต่างๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
149 soggy = เปียก, ชื้น, เฉอะแฉะ
150 solar = เกี่ยวกับดวงอาทิตย์, จากดวงอาทิตย์

151 somehow = ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
152 somersault = ตีลังกา
153 somewhat = ค่อนข้าง
154 somewhere = บางแห่ง, โดยประมาณ
155 sooner = ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต, ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ

156 sophomore = นักศึกษาชั้นปีที่สอง
157 sorcerer = พ่อมด
158 sorority = สโมสรของนักเรียนหญิง
159 sort = ประเภท, ลักษณะ
160 sort out = จัดลำดับ, แยกออก, ทำให้กระจ่าง

161 soul = วิญญาณ, จิตวิญญาณ, พลังจิต, มนุษย์, บุคคล
162 soundtrack = เสียงในฟิล์ม
163 sour = เปรี้ยว, บูด, เสีย, ขุ่นเคือง
164 source = ต้นตอ, บ่อเกิด, ต้นน้ำ
165 space = อวกาศ

166 spacecraft = เครื่องบินอวกาศ
167 spacious = มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล
168 spark = ประกายไฟ, ไฟพะเนียง, การลุกเป็นไฟ
169 sparrow = นกกระจอก
170 sparse = จำนวนน้อย, ไม่หนาแน่น

อ่านต่อ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6 #2

ภาพจาก www.pexels.com

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 >สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ