ม.มหาสารคาม มมส รับปริญญา

ชมภาพบรรยาศ ม.หาสารคาม ก่อนไปงานรับปริญญา ปี 2563

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ชมภาพบรรยาศ ม.หาสารคาม ก่อนไปงานรับปริญญา ปี 2563

ปีนี้นับเป็นปีที่สามแล้ว ที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดจัดที่อาคารหอประชุมหลังใหม่ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 9,875 คน

มมส พร้อมต้อนรับบัณฑิตใหม่

กว่า 9,000 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สามารถอำนวยความสะดวก และเกิดความประทับใจกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนญาติและผู้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ในการก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ สามารถรองรับกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมการประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนอื่นๆ

มีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อมและสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 คน ห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 80 คน จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 60 คน จำนวน 8 ห้อง พร้อมพื้นที่บริการและพื้นที่สนับสนุนต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม activity.msu.ac.th/congratulations และ Facebook (MSU-Congratulations)

อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความแนะนำ