ถนน ม.มหาสารคาม มมส

พัฒนาต่อเนื่อง ม.มหาสารคาม เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง ขับขี่ปลอดภัย ไปมาสะดวก

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / พัฒนาต่อเนื่อง ม.มหาสารคาม เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง ขับขี่ปลอดภัย ไปมาสะดวก

หากเราติดตามข่าวสารของทาง มมส หรือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีการพัฒนา ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดใช้นน 2 เส้นทาง ให้ขับขี่ปลอดภัย เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

ม.มหาสารคาม เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง ขับขี่ปลอดภัย ไปมาสะดวก

หลังจากที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนน จำนวน 2 งาน ได้แก่

1. โครงการงานปรับปรุงพื้นผิวถนน ด้านหน้าอาคารราชนครินทร์ – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสภาพชำรุดพื้นผิวถนนขรุขระ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ปรับปรุงให้เป็นถนนปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ความยาว 955.9 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร เส้นแนวจอดรถ ตีเส้นทางสำหรับคนข้ามถนนหรือทางม้าลาย

2. โครงการงานปรับปรุงพื้นผิวถนน ข้างคณะวิทยาการสารสนเทศ (หน้าCafe Amazon) จากเดิมที่มีสภาพชำรุด การสัญจรไปมาไม่สะดวก มีหลุมบ่อ ปรับปรุงให้เป็นพื้นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร ความยาว 157.90 เมตร พื้นที่ 1800 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและเส้นแนวจอดรถ

ความคืบหน้าในวันนี้ (23 เมษายน 2564) ผู้ประกอบการได้ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 2 เส้นทางเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจรับงานถนนทั้งสองเส้นทาง ซึ่งยังพบปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของกองเศษวัสดุ และทางมหาวิทยาลัยได้ขอให้ผู้ประกอบการได้เก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย

นายชัยวัฒน์ สิงห์เดชะ (น้องเต้) นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ได้เดินทางถนนเส้นด้านหน้าอาคารราชนครินทร์ – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประจำ ได้เห็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นผิวถนนเส้นนี้แล้ว ก็ทำให้รู้สึกสะดวก คล่องตัวในการเดินทางและปลอดภัยมากขึ้น และอยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น

นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เห็นมหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงพื้นผิวถนนข้างคณะวิทยาการสารสนเทศ (หน้าCafe Amazon) ซึ่งตนเองได้ใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำ นอกจากจะมองเห็นความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังทำให้การสัญจรไปมาของนิสิต บุคลากรมีความสะดวกสบาย ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของชาว มมส ให้ดีขึ้น

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจราจรถนนทั้งสองเส้นทางนี้ เพื่อให้การสัญจรมีความคล่องตัว ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการเดินทางของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม