กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

CAMPUS CARLENDAR FEBRUARY 2019

2-10 FEB

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8-9 FEB

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

8 FEB

เสวนา “อินเดียโพ้นทะเล : ตัวตน ความหมาย และบ้านเกิด” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 FEB

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 73 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามศุภชลาศัย

9-17 FEB

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 ในวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

10 FEB

สมาคมศิษย์เก่า และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดกิจกรรม “The 1st GSC Mini Marathon 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

10 FEB

MSE CAMP #3 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

16-17 FEB

พิธีฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

17 FEB

เดิน-วิ่งชัยบาดาลพิพัฒน์ มรภ.พระนคร ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.ลพบุรี

20-22 FEB

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

22-24 FEB

ค่ายเปิดบ้านคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.69

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR