คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว O ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว O ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ม.6

ในบทความนี้มาถึง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว O ที่มักออกข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 บ่อยๆ นะคะ มีจำนวน 86 คำศัพท์ค่ะ อย่าลืมท่อง จดจำ กันให้ซึมซับวันละเล็กละน้อย อย่ากดดันตัวเอง วันละ 5-10 ก็พอแล้วค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว O

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 oath n. คำสาบาน
2 obedient adj. ที่เชื่อฟัง,ที่อ่อนน้อม
3 obesity n. ความอ้วน , ความสมบูรณ์
4 obey v. เชื่อฟัง , ยอมตาม , ตอบสนอง
5 objective n. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
6 obligation n. ภาระหน้าที่, ความจำเป็น, เกณฑ์, พันธะ
7 obligatory adj. เป็นภาระ, จำเป็น, จำต้อง
8 oblige v. บังคับ, เกณฑ์ , บีบให้ทำ
9 obsessive adj. ที่ครอบงำ, ที่สิงอยู่ในใจ
10 obsessively adv. ซึ่งครอบงำ, ซึ่งสิ่งอยู่ในจิตใจ

11 obstinate adj. ดื้อดึง, ถือทิฐิ, หัวแข็ง
12 obstruct v. ขัดขวาง, ขีดขวาง, กีดกั้น
13 obtain v. ได้รับ
14 obvious adj. แจ่มแจ้ง, เด่น
15 obviously adv. อย่างเห็นชัด, อย่างเด่นชัด
16 occasion n. โอกาส, จังหวะ, กาลสมัย, ธุรกิจ, งาน
17 occasionally adv. เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, ตามโอกาส, บางโอกาส
18 occult adj. เกี่ยวกับเวทมนตร์, ลึกลับ, ซ่อนเร้น
19 occupation n. อาชีพ, การครอบครอง
20 occur v. เกิดขึ้น, ปรากฏขึ้น

21 occurrence n. การปรากฏขึ้น, การเกิดขึ้น
22 odd adj. แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ
23 odor n. กลิ่น
24 odorous adj. กลิ่นเหม็น, กลิ่นอวน, น่ารังเกียจ
25 offender n. ผู้กระทำผิด, จำเลย
26 offer v. เสนอ, มอบ, ถวาย, ให้
27 official n. ข้าราชการ
28 offspring n. ทายาท, บุตร, ผล, ลูกสัตว์, หน่ออ่อน
29 oil slick n. คราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ
30 oily adj. เป็นมัน, เหมือนกับน้ำมัน, เอาอกเอาใจ

olive

31 olive n. ต้นไม้จำพวกมะกอก
32 omen n. ลางสังหรณ์, ลางบอกเหตุ
33 omit v. ละเลย, ละเว้น, ไม่เกี่ยวข้อง
34 ongoing adj. ไม่หยุดยั้ง, ต่อเนื่อง
35 open-air adj. กลางแจ้ง, ที่โล่ง
36 operate v. ทำงาน, กระทำ
37 operation n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การก่อผล
38 opinion n. ความเห็น, ทัศนะ, ข้อเสนอ
39 opportunistic adj. เกี่ยวกับโอกาส
40 opportunity n. โอกาส

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

41 oppress v. กดขี่, กด, บีบ, บังคับ, เป็นภาระหนัก
42 optic adj. เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น
43 optimism n. การมองโลกในแง่ดี
44 optimistic adj. โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, ผู้มองโลกในแง่ดี
45 optional adj. ไม่บังคับ, ให้เลือก
46 oral adj. ปากเปล่า, ด้วยปาก
47 oratory n. คำสุนทรพจน์, คำโวหาร
48 orbit v. โคจร
49 orchestra n. วงดนตรี, มโหรี
50 order n. ลำดับ, คำสั่ง, ระเบียบ

51 ordinary adj. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ
52 organic adj. เกี่ยวกับอวัยวะ, เกี่ยวกับอินทรีย์
53 organization n. องค์การ, คณะ
54 organize v. รวบรวม, ทำให้เป็นระเบียบ
55 orientation n. การปรับตัว, การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง
56 origin n. แหล่งกำเนิด
57 originate v. บังเกิดจาก, เริ่มจาก
58 orphan n. เด็กกำพร้า
59 otherwise adv. อีกอย่างหนึ่ง
60 ouch interj. F.W. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด, โอย, โอ๊ย

61 ounce n. หน่วยวัดปริมาตรหรือความสูงของเหลว
62 outcome n. ผล, ผลลัพธ์
63 outgoing adj. ที่เข้าสังคมได้ง่าย, ที่ออกจากสถานที่
64 outlaw n. คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย, อาชญากร
65 outlet n. ทางออก, การปลดปล่อย
66 outnumber v. มีจำนวนมากกว่า
67 outrage n. การกระทำที่รุนแรง, การทำร้าย
68 outrageous adj. รุนแรง, เหลือทน, เกะกะระราน
69 outright adv. สมบูรณ์, ทั้งหมด, เต็มที่
70 outsider n. บุคคลภายนอก, คนนอก, ม้านอกสายตา

71 outstanding adj. เด่น, สะดุดตา, ลักษณะพิเศษ
72 outweigh v. หนักมากกว่า, มีค่าเกิน, มีอิทธิพลเกินไป
73 overactive adj. ออกท่าทางมากเกินไป, แสดงท่าทางมากเกินไป
74 overcharge v. คิดราคาแพงเกินไป, อัดไฟมากเกินไป
75 overcome v. มีชัย, พิชิต, ถูกข่มขวัญ, ถูกครอบงำ, ปกคลุม
76 overcook v. ทำอาหารนานเกินไป
77 overdue adj. พ้นกำหนด, เลยเวลา, เกินไป
78 overeat v. รับประทานมากเกินไป
79 overestimate v. ตีราคาสูงเกินไป
80 overflow v. ไหลท่วม, ไหลล้น

81 overindulge v. กินหรือดื่มมากเกินไป
82 overlook v. มองข้าม, เมินเฉย, ควบคุม, ดูแล
83 overnight adv. ค้างคืน, ตลอดคืน, กลางคืน
84 overpopulation n. ประชากรมากเกินไป
85 overpower v. เอาชนะ, มีกำลังเหนือ
86 overseas adv. โพ้นทะเล, ต่างประเทศ, นอกประเทศ
87 oversee v. คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา
88 overshadow v. ให้ร่มเงา, ข่มให้ด้อยลง
89 oversize adj. ใหญ่เกินไป, ใหญ่ผิดปกติ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ