7 ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET (โอเน็ต)

Home / ONET / 7 ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET (โอเน็ต)

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ O-NET ของน้องๆ ม.6 ที่จะจัดสอบขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยที่คะแนน O-NET นั้นมีความสำคัญมากๆ เพราะต้องนำไปใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งที่น้องๆ ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนไปสอบก็คือ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET จะมีเรื่องอะไรบ้าง? มาเช็คกันให้เรียบร้อยก่อนเลย…

7 ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET

  1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
  2. ไม่มีบัตรแสดงตน จะไม่มีสิทธิ์สอบ (เช่น บัตรประชาชน, บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และต้องมีรูปถ่ายด้วย เป็นต้น)
  3. ไปผิดสนามสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
  4. ไปสายเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ
  5. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าสนามสอบ
  6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา ถึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้
  7. อนุญาตให้นำนาฬิกา เข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาเข็มเท่านั้น

ถ้าน้องๆ สังเกตจะเห็นว่า ข้อควรปฏิบัติที่ทาง สทศ. ออกประกาศมานั้น เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวน้องๆ ทั้งนั้น ดังนั้นก่อนสอบเราควรตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ สิ่งต้องห้ามที่เอาเข้าไม่ได้ และวัน เวลา สถานที่ ให้ถูกต้องก่อนวันสอบจะดีมากๆ

อ่านเพิ่มเติม :