ข้อปฏิบัติ ห้องสอบ เรื่องน่ารู้

เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง – คำแนะนำ ข้อควรรู้และปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET

Home / ONET / เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง – คำแนะนำ ข้อควรรู้และปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ O-NET ของน้อง ๆ ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่จะจัดสอบขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยที่คะแนน O-NET นั้นมีความสำคัญมากๆ เพราะต้องนำไปใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งที่น้องๆ ต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนไปสอบก็คือ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET จะมีเรื่องอะไรบ้าง? เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง มาเช็คกันให้เรียบร้อยก่อนเลย…

เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง ?

ข้อควรรู้และปฏิบัติในการเข้าสอบ O-NET โอเน็ต

ขั้นตอนการเข้าห้องสอบโอเน็ต

1. เตรียมบัตรประชาชน ปากกา ดินสอดำ(2B) ยางลบ กบเหลาดินสอ
2. ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบที่สนามสอบ
3. ดูแผนผังที่นั่งสอบ หน้าห้องสอบ
4. ยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนเข้าห้องสอบ
5. รับกระดาษคำตอบและตรวจสอบข้อมูลตนเองว่าถูกต้อง เซ็นชื่อในกระดาษคำตอบ

6. รับแบบทดสอบ อ่านระเบียบการสอบ และเขียนชื่อ-สกุล บนปก
7. ฝนรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ ให้ตรงแบบทดสอบที่ได้รับ
8. แกะและเปิดแบบทดสอบ อ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและลงมือทำข้อสอบ
9. เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที
10. ตรวจความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ ส่งให้กรรมการคุมสอบ

ควรรู้!!!

1.ไม่มีเลขที่นั่งสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ

2.ไม่มีบัตรแสดงตน จะไม่มีสิทธิ์สอบ (เช่น บัตรประชาชน, บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และต้องมีรูปถ่ายด้วย เป็นต้น)

3.ไปผิดสนามสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ

4.ไปสายเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบ

5.ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าสนามสอบ

6.ให้นั่งสอบจนหมดเวลา ถึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้

7.อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นนาฬิกาเข็มเท่านั้น

ห้องสอบโอเน็ต นำอะไรเข้าได้บ้าง ?

ห้องสอบโอเน็ต นำอะไรเข้าได้บ้าง ?

เอาอะไรและห้ามเอาอะไร เข้าห้องสอบบ้าง?

ห้ามเอาอะไรเข้าห้องสอบบ้าง?

การเขียนตอบข้อสอบโอเน็ต ป.6

แนะนำ : ตัวอย่างข้อสอบ ป.6 pdf

ที่มา http://www.niets.or.th , Link2

อ่านเพิ่มเติม :