ข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด T กว่า 146 คำ ที่ออกสอบ O-NET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด T กว่า 146 คำ ที่ออกสอบ O-NET ม.6

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด T กว่า 146 คำ ที่ออกสอบ O-NET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด T

ลำดับที่ / คำศัพท์ / ความหมาย

1 tab = แถบยี่ห้อที่ปกเสื้อด้านใน, ป้ายชื่อ, แถบ, ชาย
2 tablet = ยาเม็ดแบน
3 tackle = จัดการแก้ปัญหา, รับมือ, เล่นงาน
4 tacky = เหนียว, ยังแห้งไม่ทั่ว
5 tailor = ช่างตัดเสื้อผ้าของผู้ชาย

6 taint = ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย
7 take away from = เอาไป, พรากไปจาก, พาไปจาก (คนหรือสถานที่)
8 take care of = ดูแล, รับผิดชอบ, รับภาระ
9 take off = จอด, ปลด, ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
10 take on = จ้าง, รับงาน, รับอาสา

11 take out = นำออกไป, ดึงออก, แกะออก
12 take time out = หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน
13 take up = เริ่มทำ, กิน, ย้ายไป, ช่วยเหลือ
14 takeaway = อาหารปรุงสำเร็จซื้อกลับไปทานที่บ้าน
15 talent = พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ

16 tan = สีน้ำตาลไหม้ สีน้ำตาลแดง
17 tangerine = ส้มจีน, สีส้ม
18 tank = ถังแก๊ส, รถถัง
19 tap = หัวก๊อกน้ำ
20 tardy = สาย, ช้า, ล่าช้า, เชื่องช้า, อืดอาด

21 target = เป้า, เป้าหมาย, เป้าโจมตี, เป้ายิงปืน
22 tariff = อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร
23 task = งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่
24 Taurus = ราศีพฤษภ
25 teammate = สมาชิกผู้ร่วมคณะ

26 teardrop = หยดน้ำตา
27 tease = หยอกล้อ, แหย่, กระเซ้า, ขบขัน
28 technique = ศิลปะ, ฝีมือ
29 tediously = อย่างน่าเบื่อ, อย่างน่ารำคาญ, อย่างจืดชืด
30 televise = ถ่ายทอดโทรทัศน์

textile = สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ

textile = สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ

31 temptation = การล่อ
32 tendency = ความโอนเอียง, ความชอบ, นิสัยชอบยอ
33 tender = อ่อน, อ่อนนุ่ม, นิ่ม
34 terrible = น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ร้ายแรง
35 terrify = ทำให้กลัวเกรง

36 terror = ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว
37 terrorism = ลัทธิก่อการร้าย
38 testimony = หลักฐาน, การยืนยันโดยเปิดเผย
39 textbook = หนังสือเรียน
40 textile = สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ

41 theme = ใจความ, หัวข้อ
42 theory = ทฤษฎี, หลักวิชา, หลักการ, สมมติฐาน
43 therapist = นักบำบัดโรค
44 think of = คิดถึง, จำได้, ใคร่ครวญ
45 thorn = พืชมีหนาม, ความยุ่งเหยิง, หนาม

46 thoroughly = ละเอียดลออ, หมดจด, เต็มที่
47 thoughtful = ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา
48 thread = เส้น, ด้าย, เส้นใย
49 threaten = ข่มขู่, คุกคาม, เตือน
50 thriller = เรื่องเร้าใจ, เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

51 thrive = เจริญ, เติบโต
52 throughout = โดยตลอด, ทุกหนทุกแห่ง
53 throw away = กำจัด, เอาไปทิ้ง, ปล่อยให้หลุดออกไป
54 throw up = ปาขึ้น, โยนขึ้น, สูญเสีย, ละทิ้ง, ยกเลิก, เลิก
55 thumb = นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วแรกของสัตว์, ถุงมือที่คลุมนิ้วหัวแม่มือ

56 thwart = กีดขวาง, ขัดขวาง, เหนี่ยวรั้ง, ฉุด
57 tide = กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง
58 tight = แน่น
59 tightly = อย่างแน่น, อย่างแออัด
60 tile = กระเบื้อง

tiny = เล็กมาก, จิ๋ว, น้อยมาก, จ้อย

tiny = เล็กมาก, จิ๋ว, น้อยมาก, จ้อย

61 time saving = ซึ่งช่วยประหยัดเวลา
62 timing = การจับเวลา, การคำนวณเวลา
63 tin = ดีบุก
64 tinge food = อาหารผสมสี
65 tiny = เล็กมาก, จิ๋ว, น้อยมาก, จ้อย

66 tired = ล้า, เมื่อย, น่าเบื่อ
67 together = ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน
68 toil = ทำงานหนัก, ทำงานตรากตรำ
69 tomb = สุสาน
70 tone = เสียงสูงต่ำ, คุณภาพของเสียง

71 torture = ทรมาน
72 toss = โยน, ขว้าง
73 totally = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
74 tourism = การท่องเที่ยว, ธุรกิจการท่องเที่ยว
75 toward = ไปทาง, ไปสู่, ไปยัง

76 toxic = เป็นพิษ, มีพิษ
77 toxin = พิษ, สารพิษ
78 trace = ร่องรอย, จำนวนบางเบา, รอยเท้า
79 tracker = คนสะกดรอย
80 tradition = ขนบธรรมเนียมประเพณี

traffic jam = จราจรหนาแน่น, จราจรแออัด

81 traditional = เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี
82 traditionalist = ผู้สืบทอดประเพณี
83 traditionally = เป็นประเพณี , ซึ่งสืบทอดต่อกันมา
84 traffic jam = จราจรหนาแน่น, จราจรแออัด
85 tragedy = ละครโศกนาฏกรรม, บทประพันธุ์โศก

86 trail = รอยเท้า, รอย, รอยทาง
87 trailer = คู่ลาก, รถพ่วง
88 training = การฝึก, การอบรม, การฝึกหัด
89 trait = ลักษณะ, บุคลิกลักษณะ
90 transcendental = ซึ่งอยู่นอกเหนือธรรมชาติ, เกินกว่าความเข้าใจ

91 transfer = ถ่ายเท, ขนส่ง, โยกย้าย
92 transition = การผ่าน, การเปลี่ยน
93 translation = การแปล, การถอดความ
94 translator = นักแปล, ล่าม
95 transmission = การส่งผ่าน, การส่งต่อ, การกระจาย

96 transmit = ส่งผ่าน, ส่งต่อ, ถ่ายทอด, แพร่เชื้อ
97 transparency = ความโปร่งใส, สิ่งโปร่งใส
98 transparent = ชัดเจน, กระจ่าง
99 transport = ขนส่ง, นำส่ง, ลำเลียง
100 transportation = การขนส่ง, การลำเลียง

101 trapeze = ไม้ขวางมีเชือกแขวนใช้โหนห้อย
102 trash = คนไร้ค่า, ขยะ, เรื่องเหลวไหล
103 trauma = การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ความชอกช้ำ
104 traumatic = เกี่ยวกับบาดแผล
105 treadmill = เครื่องโม่หรือเครื่องสี

106 treasure = ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์
107 treat = กระทำกับ, ปฏิบัติกับ, รักษา
108 tremendous = มากมาย, มโหฬาร
109 trend = แนวทาง, แนวความคิด, ทิศทาง
110 trendy = โน้มเอียง, โน้มน้าว, ทันสมัย

111 trial = การสอบสวน
112 triangle = รูปสามเหลี่ยม
113 tributary = เป็นเมืองขึ้น, แควน้ำ, สาขาแม่น้ำ
114 trick = อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม
115 trip over = สะดุด

116 trivia = เรื่องเล็กๆน้อยๆ
117 trolley = รถเข็น, รถลาก
118 tropical = เกี่ยวกับเขตร้อน, เมืองร้อน
119 trouble = ความยุ่งยาก, อุปสรรค, สิ่งรบกวน, ความเจ็บปวด
120 troupe = คณะระบำ, คณะละคร

triangle = รูปสามเหลี่ยม

triangle = รูปสามเหลี่ยม

121 truck = รถบรรทุก
122 truly = โดยน้ำใจแท้จริง, จริง ๆ, อย่างแท้จริง
123 trunk = ลำต้น, งวง
124 trust = ไว้วางใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น
125 trustworthy = น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือได้

126 truthfully = น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ
127 try on = พยายาม, ลองใส่
128 try out = เสนอสิ่งใหม่ๆ, ลองขับ, ทดลอง
129 tube = หลอด, ท่อ, ยางในของรถยนต์, อุโมงค์
130 tuberculosis = วัณโรค,โรคฝีในท้อง

131 tuition = ค่าสอน, การสอน, การอบรม
132 tumbler = ถ้วยแก้วชนิดหนึ่งไม่มีหูจับ, นักกายกรรม
133 turn = หมุน, หัน, เลี้ยว, อ้อม
134 turn away = เบือนหน้า, หันเข้า, ไล่ออกไป
135 turn down = หรี่(เสียง), ปฏิเสธไม่ยอมรับ

136 turn in C.W. เข้านอน, นำส่ง
137 turn off = ถอด, ปลด, แก้, ปล่อย, คลาย, หยุดงาน, หยุดพัก, ปิด, เปลี่ยนไปทางใหม่
138 turn on = เปิด, ทำให้น่าสนใจ, หันไปทาง
139 turn out = ปิด, ดับ, ผลิต
140 turn round = หมุนรอบ, เลี้ยวกลับ

141 turn up = หงาย, พลิกขึ้น, เพิ่มเสียง
142 turtle = เต่า
143 twice = สองครั้ง, สองหน
144 typical = เป็นแบบอย่าง, ตัวอย่าง
145 typist = นักพิมพ์ดีด
146 tyranny = การปกครองแบบกดขี่ข่มเหง

ภาพจาก www.pexels.com

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 >สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ