แนะแนวการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

21 คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ก่อนเริ่มทำงาน

Home / ข่าวการศึกษา / 21 คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ก่อนเริ่มทำงาน

ถ้าหากให้น้อง ๆ ลองถึงข้อดีของการเรียนในคณะ/สาขาสายวิชาชีพ น้อง ๆ จะนึกถึงอะไรกันบ้าง ซึ่งหนึ่งในข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เรามักจะนึกถึงกันเลยก็คือ “ถูกแย่งงานยาก” เนื่องจากในการสมัครเข้าทำงานจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ มาใช้ในการประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนหรือรายได้ที่มั่นคง และค่อนข้างสูงอีกด้วย

คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ

แต่ทั้งนี้ใบประกอบวิชาชีพนั้น เราจะต้องทำการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาถึงจะได้มานะคะ ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วจะได้เลย และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 21 คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว จะต้องทำการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะก่อนถึงจะสามารถสมัครเข้าทำงานได้ จะมีคณะ/สาขาอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ

1. คณะแพทยศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

บทความ > เรียนแพทย์ 6 ปี ต้องเจออะไรบ้าง? รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

บทความ > อยากเป็น ทันตแพทย์ 6 ปี ต้องเรียนอะไรบ้าง – จบ ป.ตรี เรียนต่อเฉพาะทางได้

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

บทความ > คณะสัตวแพทยศาสตร์ อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไร? – สถาบันที่เปิดสอน

4. คณะเภสัชศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

บทความ > เรียนเภสัชศาสตร์ 6 ปีต้องเจออะไรบ้าง? จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง?

5. คณะพยาบาลศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บทความ > พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลาย ๆ คน ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ

6. คณะการแพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย

บทความ > อยากเป็น #หมอยาโบราณ ต้องเรียนด้านไหน? | การแพทย์แผนไทย

7. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บทความ > การแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เรียนอะไรบ้าง?

คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ

8. คณะเทคนิคการแพทย์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์

บทความ > อยากเป็น นักเทคนิคการแพทย์ หรือ หมอแล็บ ต้องเรียนกี่ปี?

9. สาขารังสีเทคนิค

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับรังสีเทคนิค)

บทความ > อยากเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค เรียนกี่ปี?

10. คณะกายภาพบำบัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขากายภาพบำบัด

11. สาขากิจกรรมบำบัด

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับกิจกรรมบำบัด)

12. สาขาจิตวิทยาคลินิก

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับจิตวิทยาคลินิก)

บทความ > รอบรู้เรื่อง จิตวิทยา คืออะไร เรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร?

13. สาขาการแพทย์แผนจีน

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับการแพทย์แผนจีน)

14. สาขาทัศนมาตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับทัศนมาตรศาสตร์)

บทความ > ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

คณะ/สาขา ที่เรียนจบแล้ว ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ

15. สาขาการบัญชี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี (ถ้าหากเราต้องการเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชี” จะต้องทำการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเสียก่อน ถึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้)

บทความ > อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง

16. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (บางสาขาเท่านั้นนะ ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพในการสมัครเข้าทำงาน)

บทความ > 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้ว เงินดี อาชีพมั่นคง

17. คณะนิติศาสตร์

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ต้องสอบใบนี้ให้ผ่านก่อนถึงจะสามารถทำการว่าความได้) ส่วนเนติบัณฑิต (ต้องสอบให้ผ่านเสียก่อนถึงจะสามารถสอบเป็นอัยการต่อไปได้)

บทความ > คณะนิติศาสตร์ คณะในฝัน ของคนที่อยากเรียนด้านกฎหมาย

18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (บางสาขาเท่านั้นนะ ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพในการสมัครเข้าทำงาน)

บทความ > สถาปัตย์ อีกหนึ่งคณะน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่มีหัวใจรักในการออกแบบ

19. คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปีต้องสอบ แต่เป็นหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องสอบ)

บทความ > เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียน คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไร?

20. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ประกอบด้วย นิวเคลียร์, ควบคุมมลพิษ, การเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อโรค และสารเคมีอันตราย)

21. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ถ้าจบจากคณะหรือสาขาอื่นมานั้น จะต้องผ่านการอบรมก่อน)

อ้างอิงข้อมูลจาก FB : เรียนต่อไหนดี, www.admissionpremium.com

บทความที่น่าสนใจ