รับตรง 60 โควตาเรียนดี (ม.6) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลัดสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้ .. คณะที่เปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และขั้นตอนการการสมัคร ฯลฯ
การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18

เปิดรับแล้ว การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 : YSC 2016

เปิดโอกาสให้ ม. 2-6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงาน การประกวดโครงงานนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 ชิงทุน ดูงานที่อเมริกา
การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบ รับตรง หรือ การสอบตรง

การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบ รับตรง หรือ การสอบตรง

หากพูดถึงเส้นทางในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันนี้ ถ้าว่ากันด้วยเส้นทางหลักๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 เส้นทาง 1. แอดมิชชัน 2. การรับตรง หรือ การสอบตรง เข้ามหาวิทยาลัย