เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาล UIS (ทุนศึกษาระดับป.ตรี ปีสุดท้าย และป.โท) ประจำปี 2561

ทุนที่เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน ประจำปี 2561

กลับมาอีกครั้งแล้ว ทุนการศึกษาดีๆ ที่ แคมปัส-สตาร์ อยากจะบอกต่อก็คือ ทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวง เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน ประจำปี 2561