รับตรง 7 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี (โครงการบัวแก้ว) ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง ปีการศึกษา 2560

รับตรง 20 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 20 โครงการด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรง (ระบบเคลียริงเฮาส์) ปี 2560

มาแล้ว!! กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปี 2560 พร้อมทั้งยังรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

เด็ก 61 ควรรู้!! “เอนทรานซ์ 4.0” ประกอบด้วยระบบอะไรบ้าง?

โดยการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ปี 2561 จะเป็นการผสมผสานการสอบเอนทรานซ์และแอดมิชชั่นเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร

ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร | รวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการรับตรง

เคลียริ่งเฮาส์ คือระบบที่ใช้ยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย หรืออระบบที่จะช่วยทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการตัดสิทธิ์

รับตรง 60 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 4 ปี

รับตรง 60 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับ การเข้ามหาวิทยาลัย แบบ รับตรง

การเข้าสู่มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน พูดถึงเส้นทางในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันนี้ ถ้าว่ากันด้วยเส้นทางหลักๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 เส้นทาง 1. แอดมิชชัน 2. รับตรง วันนี้เราจะพูดถึงการเข้าสู่มหาวิทยาลัยแบบ รับตรง กันค่ะ การเข้ามหาวิทยาลัย แบบ รับตรง รับตรงหรือการสอบตรง…
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ผ่านรับตรง ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้