รับตรง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 โครงการคือ โครงการรับตรง และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรม....

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสมัญ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ต.ค.- 1 พ.ย. 2559) และ 9 วิชาสามัญ

อัพเดทเพิ่มเติม รับตรงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

น้องๆ เตรียมตัวพร้อมกันหรือยัง? มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเริ่มเปิดรับตรงประเภทต่างๆ ปีการศึกษา 2560